Digitalni model terena iz CSV datoteke pomoću GDALa

Često postoji potreba da se iz obične strukturirane (CSV) tekstualne datoteke koja sadrži X, Y i Z vrijednosti izrade slojnice (izolinije) nekog područja. Recimo na terenu smo snimali uzdužne profile i želimo izraditi slojnice kako bi napravili vizualizaciju.

Prvi problem predstavlja raspršenost podataka, odnosno visinski podaci se nalaze bilo gdje u prostoru. Proces stvaranja uniformne strukture, tj. rastera s poznatom rezolucijom za svaki piksel naziva se gridding

GDAL softverski paket dolazi s alatom gdal_grid koji omogućava gridding upotrebom tri metode interpolacije: 

  • nearest
    • nearest neighbor - ne provodi nikakvu interpolaciju nego uzima vrijednost najbliže mjerene točke
  • average
    • moving average - interpolacija se izvodi izračunom srednje vrijednosti svih točaka unutar područja traženja (eng. search ellipse)
  • invdist
    • inverse distance - svakoj točki unutar područja traženja se dodjeljuje težina ovisno o udaljenosti od tražene točke grida, točke koje su bliže imaju veći utjecaj od udaljenijih 

Bitno je napomenuti kako postoje egzaktne i približne metode interpolacije. Primjer egzaktne metode interpolacije je poznata Krigging metoda. Egzaktna interpolacija čuva vrijednosti poznatih točaka, dakle uzima ih kao apsolutno točne. Približna metoda interpolacije pretpostavlja da mjerene vrijednosti nisu točne pa ih prilagođava globalnom trendu podataka.

Ukoliko imate potrebu koristiti egzaktne metode interpolacije predlažem softverski paket R odnosno njegove module za obradu prostornih podataka.

Izvor podataka za gdal_grid može biti bilo koji izvor podataka podržan od strane OGR programskog paketa, dok izlazni format podataka može bilo koji podržan od strane GDAL programskog paketa. U ovom slučaju nas zanima CSV kao izvor podataka i GeoTIFF kao rezultat. Nakon što ulazne podatke pretvorimo u uniformnu strukturu, potrebno je pomoću alata gdal_contour stvoriti željene slojnice.

Više o postupku pročitajte na wiki stranicama. (Kratki vodiči).

auto insurance appointments

auto insurance amica
auto insurance wa
auto insurance jackson mo
best auto insurance in florida
auto insurance violation codes
auto insurance texarkana
auto insurance yakima wa
auto insurance for teens
auto insurance kalamazoo michigan
auto insurance documents
why auto insurance rates increase
auto insurance houston tx
when auto insurance companies don't pay
auto insurance no license
auto insurance leads companies
auto insurance naic number
auto insurance online purchase
whose insurance pays in a car accident
ar auto insurance must pay on totaled car
will auto insurance replace mailbox
auto insurance jackson mi
auto insurance hesperia
auto insurance wisconsin
auto insurance toronto
auto insurance zero down
auto insurance zip code comparison
auto insurance utica ny
auto insurance marketplace
does auto insurance cover uber
best auto insurance score