CSV

Digitalni model terena iz CSV datoteke pomoću GDALa

Često postoji potreba da se iz obične strukturirane (CSV) tekstualne datoteke koja sadrži X, Y i Z vrijednosti izrade slojnice (izolinije) nekog područja. Recimo na terenu smo snimali uzdužne profile i želimo izraditi slojnice kako bi napravili vizualizaciju.

Prvi problem predstavlja raspršenost podataka, odnosno visinski podaci se nalaze bilo gdje u prostoru. Proces stvaranja uniformne strukture, tj. rastera s poznatom rezolucijom za svaki piksel naziva se gridding

GDAL softverski paket dolazi s alatom gdal_grid koji omogućava gridding upotrebom tri metode interpolacije: 

  • nearest
    • nearest neighbor - ne provodi nikakvu interpolaciju nego uzima vrijednost najbliže mjerene točke
  • average
    • moving average - interpolacija se izvodi izračunom srednje vrijednosti svih točaka unutar područja traženja (eng. search ellipse)
  • invdist
    • inverse distance - svakoj točki unutar područja traženja se dodjeljuje težina ovisno o udaljenosti od tražene točke grida, točke koje su bliže imaju veći utjecaj od udaljenijih 

Bitno je napomenuti kako postoje egzaktne i približne metode interpolacije. Primjer egzaktne metode interpolacije je poznata Krigging metoda. Egzaktna interpolacija čuva vrijednosti poznatih točaka, dakle uzima ih kao apsolutno točne. Približna metoda interpolacije pretpostavlja da mjerene vrijednosti nisu točne pa ih prilagođava globalnom trendu podataka.

Ukoliko imate potrebu koristiti egzaktne metode interpolacije predlažem softverski paket R odnosno njegove module za obradu prostornih podataka.

Izvor podataka za gdal_grid može biti bilo koji izvor podataka podržan od strane OGR programskog paketa, dok izlazni format podataka može bilo koji podržan od strane GDAL programskog paketa. U ovom slučaju nas zanima CSV kao izvor podataka i GeoTIFF kao rezultat. Nakon što ulazne podatke pretvorimo u uniformnu strukturu, potrebno je pomoću alata gdal_contour stvoriti željene slojnice.

Više o postupku pročitajte na wiki stranicama. (Kratki vodiči).

Udruženi sadržaj